Chơi trò chơi trực tuyến Blocked Out:

2 Người chơi, 1 Người chơi, Flash, Platforms, Miễn phí | (3.25 MB) thêm ngày 06 Nov 2013
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
  • :
    Move blue man
  • :
    Move red man

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
84.0%
Không
 

Thông tin:

Blocked Out is a 2 player platform game where the goal is to reach the finish line before your opponent. The loser will get left behind, crushed, or impaled with objects if they can't reach the end. See who can get the top score.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!

Blocked Out
Blocked Out
Chơi ngay!