Chơi trò chơi trực tuyến Contranoid:

Arcade, 2 Người chơi, 1 Người chơi, Phá gạch, Bật nảy, HTML5, Miễn phí | thêm ngày 02 Sep 2015
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
  • Interact

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Thông tin:

Contranoid is the fast-paced chaotic hybrid of Pong, Tetris and Arkanoid that literally pits you against your closest friend as you play against each other on the same device. Players control a paddle to catch balls bouncing back after ravaging the opponent's game field. White must destroy Black and get a ball across, while Black is trying to do the opposite.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!

Contranoid
Contranoid
Chơi ngay!