Chơi trò chơi trực tuyến Domino Legend:

Arcade, 1 Người chơi, Domino, Ghép đôi, HTML 5, Miễn phí, Cảm ứng, Yahoo | thêm ngày 19 Jul 2019
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
  • Interact/Action

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
91.3%
Không
 

Thông tin:

A round of domino is played until one player places all of their tiles or until the game is blocked and neither player can make a move. At the beginning the players receive 7 tiles and the one with higher double begins the game. If neither player got a double, then the player with the highest tile begins. The player who earns 100 points first wins.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!

Domino Legend
Domino Legend
Chơi ngay!