Chơi trò chơi trực tuyến Dragon Fist 3 - Age of the Warrior:

2 Người chơi, Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Beat 'Em Up, Kung Fu, Đấm nhau, Nhiều phần, Miễn phí | (4.62 MB) thêm ngày 09 Feb 2007
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
 •  :
   Walk left/right
   Jump
   Block
   Punch
   Kick
   Draw/Throw weapon
   Special move
   Grab
   Sweep (when close)
   Pick up/Put down weapon
 •  :
   Walk left/right
   Jump
   Block
   Punch
   Kick
   Special move
   Grab
   Sweep (when close)
   Pick up/Put down weapon

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
89.49%
Không
 

Thông tin:

Select your character and beat all other warrior to prove to be the best!

Bình luận Spinner

Game này là một phần của bộ :Dragon Fist

Thêm game này vào trang web của bạn!

Dragon Fist 3 - Age of the Warrior
Dragon Fist 3 - Age of the Warrior
Chơi ngay!