Chơi trò chơi trực tuyến HRmageddon:

Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Chiến thuật, Viễn tưởng Tương tác, Nhiều người chơi, Miễn phí | (6.16 MB) thêm ngày 20 Nov 2013
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
  • Interact

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.0%
Không
 

Thông tin:

HRmageddon is a single or multiplayer turn-based strategy game where players wage war over the territory in an office - fighting under the fluorescent lights for every cubicle they can claim. Players hire their own specialized team of employees, take over nearby territory, expand their power, and destroy their rivals in brutal business-themed combat. This game is controlled via the mouse. Click on a character to bring up a contextual menu of options like movement and attacks. In-game help is available at any time by clicking "Help" at the bottom of the screen or via the "How to Play" option on the title screen.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!

HRmageddon
HRmageddon
Chơi ngay!