Chơi trò chơi trực tuyến Knights Path:

1 Người chơi, Chiến thuật, Viễn tưởng Tương tác, Hiệp sĩ, Chơi bài, Chơi theo Lượt, Timing, HTML 5, Miễn phí, Tư duy | thêm ngày 27 May 2019
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
  • Interact/Action

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Thông tin:

Knight's Path is a hand-drawn deck-building roguelike card game. You start the game by selecting one of the available knights, each with a different starting advantage. Every card is used up when played, so your managing your deck is just as important as managing your health. As you traverse through the lands, you will be able to meet various denizens of the world and explore dungeons filled with monsters, to earn rewards to help you on your quest.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!

Knights Path
Knights Path
Chơi ngay!