Chơi trò chơi trực tuyến Moms Recipes Pepperoni Pizza:

1 Người chơi, Giáo dục, Trẻ em, Giả lập, Con gái, Nhiều phần, Thức ăn, Nấu ăn, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Baby Hazel | thêm ngày 25 Nov 2019
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
  • Interact/Action

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Thông tin:

Moms Recipes Pepperoni Pizza is a fun and educational cooking game on how to make a Pepperoni Pizza! Start by making a pizza dough! Pre-heat the oven to 214 F. Add water, salt and yeast into a measuring jug and stir it well. Add olive oil and yeast water in a flour bowl. Mix until a soft dough forms and knead gently for 5 minutes. Chop veggies such as pepperoni, onions and mozzarella cheese for toppings. Dust the dough and rolling pin with flour and roll it into a circle. Dust the baking tray with flour and put the dough pizza in the baking tray. Spread tomato sauce over the pizza base. Place slices of mozzarella cheese on top then sliced pepperoni. sprinkle on the onion, black pepper and salt and drizzle over some olive oil. Place the pizza in the middle of the oven and bake for 15-20 minutes.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!

Moms Recipes Pepperoni Pizza
Moms Recipes Pepperoni Pizza
Chơi ngay!