Chơi trò chơi trực tuyến Moms Recipes Sandwich Wrap:

1 Người chơi, Giáo dục, Trẻ em, Giả lập, Con gái, Nhiều phần, Thức ăn, Timing, Nấu ăn, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, Cảm ứng, Baby Hazel | thêm ngày 25 Nov 2019
Đặt lại
Zoom out
Zoom in
  • Interact/Action

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.0%
Không
 

Thông tin:

Moms Recipe Sandwich Wrap is a fun and educational cooking game on how to prepare and cook a delicious Sandwich wrap. Firstly, prepare a tortilla dough by mixing all purpose flour, whole wheat flour, olive oil, baking powder, salt and warm water in a bowl. After the mix is done, use the rolling pin to roll the balls into a tortilla. Bake the tortilla on medium heat. Prepare the sandwich wrap by arranging sliced green leaf lettuce on a tortilla and putting in smoked bacon slices and others and finally top it with chopped arugula.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!

Moms Recipes Sandwich Wrap
Moms Recipes Sandwich Wrap
Chơi ngay!