Chơi trò chơi trực tuyến Short Life:

1 Người chơi, Né tránh, Bẫy, Máu, Máu me, Platforms, Nhiều phần, Vui nhộn, Nhảy, Miễn phí, Unity3D, Tài khoản Y8, WebGL, Y8 lưu | thêm ngày 03 Jan 2018
Thêm vào 3 trò chơi bạn thích nhất
49,811 chơi
  • Move
    Jump/Stand up
    Crouch
    Pause

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
82.32%
Không
 

Thông tin:

In this game you must control our hero and attempt to guide him through a series of different levels. This might sound conventional, but you must also guide him safely without causing him harm or dislodging any of his limbs! The game has 16 fun levels to complete and you can gain a star rating for each level.
Watch out for various obstacles on each level – you must avoid contact with spikes, jump over mines and look out for other devastating traps. The various traps will cause unimaginable harm to your hero – mines for example will blow your character into tiny gory pieces! This game requires great timing and reflexes and is a huge amount of fun!

Bình luận

Game này là một phần của bộ :Short Life

Thêm game này vào trang web của bạn!

Short Life - Skill - POG.COM
Short Life
Chơi ngay!