Chơi trò chơi trực tuyến Snow Tower:

1 Người chơi, Ném, Tuyết, Tháp, HTML5, Miễn phí, iPhone, iPad, Cảm ứng, Pixel | thêm ngày 26 Dec 2020
  • Move left/right
    Throw snowball
    Jump
    Pause/Menu

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Thông tin:

Snow Tower is a bite-sized arcade precision platformer for the Advent Calendar! In a tower, deep in the Adirondack Mountains. Old Mage Zythandar studies slimes, barrier magicks, and undead creatures. As if the ghost attacks weren't bad enough, the Flame Orbs keep attracting Mothbugs! Late one night in late December. Zythandar looks out from his study and watches the space candies glittering in the sky above. Watching the candies sparkle and pop and listening to annoying Christmas music inspiration strikes him! Enjoy playing Snow Tower game here at Y8.com!

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!

Snow Tower
Snow Tower
Chơi ngay!